Opšte Odredbe i Uslovi


Opšte Odredbe i Uslovi


 


STAROST: Lice koje iznajmljuje vozilo mora imati minimum 21 godine za grupe A, B, C.

VOZAČKA DOZVOLA: Neophodno je posedovanje vozačke dozvole koja je važeća najmanje godinu dana (za državljane zemalja koje ne pripadaje EU, potrebna je i važeća međunarodna vozačka dozvola).

GREJS PERIOD: Na kraju najma Firefly omogućava dodatni rok od 29 minuta za povratak vozila posle ugovorenog vremena koji se ne naplažuju. Posle 29 minuta omogućeni period ističe , a zakupcu će biti naplaćen ceo sledeći dan.

NAČINI PLAĆANJA: Vozač mora imati važeću kreditnu ili debitnu karticu koja je prihvaćena od strane Firefly-a za sve potrebne iznose pred-autorizacije kao i naplatu i podmirivanje finalnih troškova najma.

ODGOVORNOST TREĆEG LICA (TPL): Covers the rented vehicle for claims from property damage and third party personal injury or death to the amounts specified by Serbian Law. 

NAKNADA ZA OTKAZIVANJE / NAKNADA ZA NE POJAVLJIVANJE: Firefly ima pravo, u slučaju da se klijent nije pojavio ili je otkazao rezervaciju u poslednja 24h, da naplati klijentu naknadu za kasno otkazivanje / ne pojavljivanje u iznosu od 1 dan ili 30€, u zavisnosti koji iznos je viši. Ne pojavljivanje stupa na snagu ukoliko klijent nije preuzeo vozilo u roku od 1h od rezervisanog vremena/datuma, osim ukoliko ne postoji kašnjenje u putovanju (imajući u vidu da su broj leta i/ili detalji putovanja neophodni da bi se vozilo preuzelo).

PREVREMENO VRAĆANJE / PRODUŽENJE NAJMA: Nema povrata novca za bilo koji neiskorišćen vaučer/dan najma.Produženje trajanja najma treba da se dogovori sa Firefly Srbija najmanje 48 sati pre predvidjenog/rezervisanog isteka najma, naplaćuje se po važećoj prodajnoj tarifi.

ODGOVORNOST KORISNIKA NAJMA: U slučaju štete ili gubitka iznajmljenog vozila ili njegovog dela, kao i u slučaju požara, lomljenja stakala ili krađe, KORISNIK najma ili bilo koje dodatno ovlašćeno lice snose odgovornost u potpunosti.

SAOBRAĆAJNE KAZNE: Kazne i dodatne administrativne zabrane koje su proistekle iz prekršaja bilo kog člana Zakona o saobraćaju Republike Srbije tokom perioda najma padaju isključivo na teret KORISNIKA najma. Ukoliko postoje bilo koji dodatni administrativni troškovi, u iznosu od 25€, biće plaćeni od strane KORISNIKA najma.

NAKNADA ZA PRELAZAK GRANICE: Svim vozilima, osim luksuznih kategorija, dozvoljeno je putovanje u inostranstvo po specijalnim uslovima i samo uz zahtev lokalnoj kancelariji Firefly-a. Zahtev se mora podneti pre datuma preuzimanja i trošak isnosi 50€. Vožnja do Albanije & Kosova nije dozvoljena.

OSNOVNO /SUPER OSIGURANJE (CDW/SCDW): Odgovornost klijenta za štetu na iznajmljenom vozilu može se smanjiti, prema uslovima i odredbama Ugovora o zakupu, na minimum naplate 700€ za grupe A, B, 900€ za grupe C plaćajući dnevno naknadu u iznosu od 14€ i 19€.

Zakupac može smanjiti gornju odgovornost na minimalnu naknadu od 250€ za grupe A, B, 350€ za grupa C kupovinom dodatnog dnevnog pokrića , plaćanjem dodatne dnevne takse od 9€ i 12€.

Super osiguranje može biti prihvaćeno nakon prihvatanja Osnovnog osiguranja. Super osiguranje ne pokriva troškove izgubljenih dokumenata, štetu na gumama i štete prouzrokovane na podvožju vozila.

OSIGURANJE OD KRAĐE (T.P): Odgovornost klijenta za krađu može se smanjiti na 700€ za grupe A, B, 900€ za grupa C plaćanjem dodatne dnevne naknade od 7€ i 9€.

LIČNO OSIGURANJE OD NEZGODE (PAC): Za dnevnu naknadu od 6€ ( sa maksimalnom naplatom za 15 dana) vozač i putnici su osigurani u slučaju nezgode sa iznajmljenim vozilom za medicinske troškove i gubitak života ili potpunu/delimičnu invalidnost..

OSIGURANJE VETROBRANSKOG STAKLA (WSP): Odgovornost klijenta za štetu na vetrobranskom staklu automobila može se, prema uslovima i odredbama Ugovora smanjiti na 0€ uz dnevnu naknadu od 6€ (uz maksimalnu naplatu za 15 dana).

ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI OBRADE ŠTETE (IAF): U slučaju nezgode zbog odgovornosti klijenta, klijent je dužan da Firefly-u plati bespovratnu naknadu u iznosu od 25€ za pokrivanje administrativnih troškova.

USLOVI KORIŠĆENJA GORIVA: Za najam od 1 - 2 dana, klijent treba da vrati automobil sa istom količinom goriva koja je prikazana prilikom preuzimanja vozila. U slučaju da klijent vozilo vrati sa manjom količinom, biće mu naplaćena vrednost goriva koja nedostaje. Pored toga biće primenjena naknada za usluge dolivanja goriva koja danas iznosi 25€.

Za trajanje najma od tri (3) ili više dana, klijent je dužan da unapred plati trošak količine goriva koja se nalazi u rezorvoaru automobila u trenutku preuzimanja. U trenutku vraćanja vozila - i samo u ovom trenutku - klijent može tražiti da mu se refundira vrednost goriva u rezervoaru u tom trenutku. U ovom slučaju, ako je količina goriva u rezervoaru manja od one koju je klijent prethodno platio, primenjivaće se usluga naplate goriva, koja u ovom trenutku iznosi 25€. Bilo koji povrat novca biće procesuiran preko kreditne/debitne kartice klijenta.

Cena po litru upotrebljenog goriva je prosečna cena goriva za područje na kojem je automobil iznajmljen. Naknada za uslugu dopune goriva iznosi 25€, dok Firefly zadržava pravo da je menja u budućnosti bez prethodne najave. Sav povrat novca za gorivo, sporovi itd moraju biti rešeni sa osobljem Firefly-a u trenutku vraćanja vozila. Firefly neće razmatrati bilo kakve sporove nakon izdavanja finalne fakture. informacije o politici kompanije vezano za.

TAKSA ZA GORIVO I PONOVNO PUNJENJE: €25.

TAKSA ZA AERODROMSKE USLUGE (ASC): 10% iznosa vrednosti Ugovora o najmu, za najam koji je započet na aerodromu.

NAKNADA ZA ZIMSKU OPREMU: Naknada za zimsku opremu pokriva troškove izdavanja automobila sa zimskom opremom. Odnosi se na period najma od 1. Novembra do 1. Aprila - sa mogućnošću produženja.

TAKSA ZA DODATNOG VOZAČA: Za svakog dodatnog vozača biće naplaćeno 5€ po danu.

SEDIŠTA ZA DECU: Dostupna na zahtev uz nadoknadu od 5€ po danu.

GPS: Dostupna na zahtev uz nadoknadu od 6€ po danu.

NOĆNA ISPORUKA /NAPLATA: Isporuka/preuzimanje vozila nakon radnog vremena se naplaćuje 40€/po slučaju.

24H POMOĆ NA PUTU: Pomoć na putu nije uključena u cenu. Usluga 24h Pomoć na putu se dodatno naplaćuje 5€ po ugovoru. Ukoliko korisnik ne želi ovu uslugu, Firefly će je i dalje pružati, ali po fiksnoj ceni 25€ po slučaju.

DOSTUPNOST FLOTE: Firefly zadržava pravo da pruži drugačiji model automobila od onog koji je prvobitno rezervisan za ekvivalentni ili viši tip modela.

POREZ NA DODATU VREDNOST - PDV: Sve cene najma podležu PDV-u.